News

17 March 2020 / Club News

Coronavirus Update: Clubhouse closed

Yn dilyn cyfarfod o Fwrdd Clwb Rygbi Aberystwyth 2019 Cyf neithwr, fe wnaed penderfyniad i gau'r clwb tan Ddydd Llun y 30ain o Fawrth pan fydd y sefyllfa yn cael ei ail adolygu. Mae'r cam gweithredu hwn yn dod yn unol ag argymhellion y Llywodraeth ac Undeb Rygbi Cymru.
 
Following a meeting of the Aberystwyth RFC 2019 Ltd Board last night, a decision was taken to close the club until Monday the 30th of March when the situation will be reviewed. This action falls inline  with Govenrment and WRU recommendations.

There doesn't appear to be any tagged photos.

Upload and Tag Photos

Comment
You must be signed in to add comments
Comments
|